Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Проучване сред практикуващи юристи относно възпиращия ефект на правоприлагането ...
Възлагащ орган:
European Commission, DG Competition (COMP)
Дата на публикация в TED:
13/01/2023
Краен срок за получаване на оферти:
10/03/2023
Статус:
Затворена
Информация
COMP/2023/OP/0002
Проучване сред практикуващи юристи относно възпиращия ефект на правоприлагането в областта на конкуренцията в ЕС
Правилното измерване на възпиращия ефект на правоприлагането на ЕС в областта на конкуренцията е от решаващо значение за определяне на цялостното въздействие на правоприлагането на политиката в областта на конкуренцията, тъй като тези непреки ефекти до голяма степен надхвърлят прекия ефект от намесата на политиката в областта на конкуренцията. Най-често използваният метод за оценка на възпиращия ефект се основава на проучвания, при които се разпитват дружествата и техните правни консултанти относно въздействието на намесата на политиката в областта на конкуренцията върху поведението на дружествата. Целта на настоящото проучване е да се актуализират съществуващите данни от проучвания относно мащаба на възпиращия ефект от прилагането на политиката на ЕС в областта на конкуренцията.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Договор за обществена поръчка
Най-добро съотношение качество/цена
400,000.00 EUR
400,000.00 EUR
79311410
BE100
Additional CPV Supplementary CPV
79310000
79311410
79419000
Условия за участие
Моля, направете справка с документите за обществена поръчка, достъпни на адреса, посочен в раздел I.3).
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
13/01/2023 00:00
10/03/2023 16:00
13/03/2023 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2023/S 030-087367
Поправка
10/02/2023 00:00
2023/S 010-024726
Обявление за поръчка
13/01/2023 00:00