Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Рамка за подходящи мерки за сигурност при обработването на лични данни.
Възлагащ орган:
European Union Agency for Cybersecurity (ENISA)
Дата на публикация в TED:
26/12/2015
Краен срок за получаване на оферти:
09/02/2016
Статус:
Затворена
Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи
Информация
ENISA D-COD-16-T09.
Рамка за подходящи мерки за сигурност при обработването на лични данни.
Целта на това проучване е да се изработи и предложи рамка, която ще подпомага малките и средните организации при осъществяването на необходимите мерки за сигурност при обработването на лични данни.Конкретните цели на това проучване са:предоставяне на насоки за извършване на оценка на риска за сигурността при електронната обработка на лични данни. Предлагане на възможни организационни и технически мерки за сигурност за различни домейни за информационна сигурност, обозначени като „класифицирани“, в зависимост от нивото на риска. Предоставяне на примери за насоки за прилагане на предложената рамка.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Договор за обществена поръчка
N/A
Условия за участие
както е изложено в тръжните документи.
както е изложено в тръжните документи.
As stated in the tender documentation.
както е изложено в тръжните документи.
As stated in the tender documentation.
Важни събития
26/12/2015 00:00
N/A
09/02/2016 23:59
10/02/2016 10:30
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2015/S 250-456360
Обявление за поръчка
26/12/2015 00:00