Данни на покана за участие в търг

Some formal parts of the documents and references to the draft contract and to the Financial Regulation will be revised and updated in January. The technical parts will not suffer any changes. A Corrigendum will be published in TED.
Заглавие:
Инструмент за МСП – етап 3: достъп до нови географски пазари – програма за участ...
Възлагащ орган:
European Innovation Council and Small and Medium-sized Enterprises Executive Age...
Дата на публикация в TED:
30/12/2015
Краен срок за получаване на оферти:
01/03/2016
Статус:
Затворена
Информация
EASME/H2020/SME/2016/002.
Инструмент за МСП – етап 3: достъп до нови географски пазари – програма за участие във външни търговски панаири.
Общата цел на инструмент за МСП е да се създадат растеж и работни места в подпомаганите МСП и отговор на предизвикателствата пред обществото. Това ще се постигне чрез подпомагане на развитието и въвеждането на пазара на новаторски продукти/услуги/процеси от МСП. Тази подкрепа приема формата на преки субсидии, коучинг за бизнес иновации и услуги за комерсиализация.В рамките на етап 3, целта за инструмента за МСП „Достъп до нови географски пазари – програма за участие във външни търговски панаири“ е да се улесни достъпа за финансираните МСП до ключови търговски панаири в нови географски пазари извън Европейския съюз и страните, свързани с H2020. Очевидно финансираните МСП също биха имали полза от участието е търговията в Европа. Но се приема, че регионалните и националните агенции за бизнес подпомагане редовно организират съвместни щандове за иновативни МСП на водещите търговски панаири в Европа (Hannover Messe fair, Mobile World Congress Barcelona и много други). Подкрепата за представителство на панаирите в Европа ще дублира усилията или дори ще създаде ненужно чувство за конкуренция. Поради това настоящата покана за участие в търг ще се фокусира изключително върху водещите панаири в чужбина.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
N/A
Важни събития
30/12/2015 00:00
N/A
01/03/2016 23:59
11/03/2016 10:30
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2016/S 017-024828
Поправка
26/01/2016 00:00
2015/S 252-461136
Обявление за поръчка
30/12/2015 00:00