Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Фиксирани телефонни услуги за Европол.
Възлагащ орган:
European Union Agency for Law Enforcement Cooperation (Europol)
Дата на публикация в TED:
29/12/2015
Краен срок за получаване на оферти:
10/02/2016
Статус:
Затворена
Информация
D/C1/1515.
Фиксирани телефонни услуги за Европол.
Настоящата покана за участие в търг има за цел да удовлетвори нуждите от фиксирани телефонни услуги на Европол. Накратко тя включва:— миграция от настоящото решение за телефония (ISDN30, PSTN и ISDN2) към предложеното от изпълнителя решение за фиксирана телефония (сценарий 1+2), като в същото време се запазва притежаваната от Европол инфраструктура,— предоставяне на гласови съобщителни услуги: входящи повиквания, фиксирани-към-фиксирани и фиксирани-към-мобилни изходящи повиквания между Европол и всяка географска зона и фиксирани-към-специални национални разговори (безплатни, с приоритет, номера за спешни повиквания и т.н.), в това число и поддръжка, мониторинг, докладване и управление на поръчката.Европол може също така да вземе решение да изгради втори обект с офис площи и център за данни, вероятно в Нидерландия (т. нар. „Somewhere in the Netherlands“ (SNL)).
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
N/A
Важни събития
29/12/2015 00:00
N/A
26/01/2016 23:59
N/A
10/02/2016 23:59
12/02/2016 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2016/S 022-034224 Поправка 02/02/2016 00:00
2015/S 251-459833 Обявление за поръчка 29/12/2015 00:00