Данни на покана за участие в търг

A corrigendum has been published. The new deadline for the request to participate is 15/02/2016. Some of the tender documents have been updated.
Заглавие:
Бизнес общност и академия в рамките на инструмента за МСП.
Възлагащ орган:
Executive Agency for Small and Medium Sized Enterprises (EASME)
Дата на публикация в TED:
30/12/2015
Краен срок за получаване на оферти:
23/03/2016
Статус:
Затворена
Информация
EASME/H2020/SME/2016/001.
Бизнес общност и академия в рамките на инструмента за МСП.
След работната програма за изследвания и иновации 2016-2017, част 7, на „Хоризонт 2020“ – иновации в МСП, настоящият търг се стреми да извърши 2 от дейностите, които имат цел да се въведат услуги по комерсиализация за бенефициентите на инструмента за МСП (етап 3) по един интегриран начин. Това ще включва: достъп до финансиране, изграждане на общност, партньорство (наред с другите, с големи корпоративни клиенти), създаване на фирмена марка/увеличаване на прозрачността, работа в мрежа и възможности за обучение.
Услуги
Състезателен диалог
Затворена
Проверен
N/A
Важни събития
30/12/2015 00:00
N/A
23/03/2016 23:59
15/02/2016 23:59
N/A
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2016/S 017-024829 Поправка 26/01/2016 00:00
2015/S 252-461138 Обявление за поръчка 30/12/2015 00:00