Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
OC/EFSA/AMU/2015/04 – Обучение по систематични прегледи или по специфични стъпки...
Възлагащ орган:
European Food Safety Authority (EFSA)
Дата на публикация в TED:
31/12/2015
Краен срок за получаване на оферти:
26/02/2016
Статус:
Затворена
Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи
Информация
OC/EFSA/AMU/2015/04
OC/EFSA/AMU/2015/04 – Обучение по систематични прегледи или по специфични стъпки на систематични прегледи за оценка на риска на ЕОБХ.
Органът възнамерява да избере изпълнител, който да предостави редица специализирани обучителни курсове по систематични прегледи (или по специфични стъпки на систематични прегледи) при научно оценяване на храни и фуражи.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Договор за обществена поръчка
N/A
Условия за участие
Както е посочено в част 2 от спецификациите, които са достъпни онлайн.
Както е посочено в част 2 от спецификациите, които са достъпни онлайн.
As detailed in part 2 of the specifications available online.
Както е посочено в част 2 от спецификациите, които са достъпни онлайн.
As detailed in part 2 of the specifications available online.
Важни събития
31/12/2015 00:00
N/A
26/02/2016 14:30
03/03/2016 14:30
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2015/S 253-462301 Обявление за поръчка 31/12/2015 00:00