Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
PSC-1283 Външна помощ за административни задачи.
Възлагащ орган:
European Investment Bank (EIB)
Дата на публикация в TED:
15/01/2016
Краен срок за получаване на оферти:
26/02/2016
Статус:
Затворена
Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи
Информация
PSC-1283.
PSC-1283 Външна помощ за административни задачи.
С оглед рационализирането на ежедневната дейност на Отдела за административни разходи, ЕИБ възнамерява да осигури външна помощ за извършването на широка гама от счетоводни и административни услуги/задачи.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
N/A
Важни събития
15/01/2016 00:00
N/A
26/02/2016 23:59
N/A
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2016/S 010-012492
Обявление за поръчка
15/01/2016 00:00