Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Външна помощ за услуги по администриране, управление на проекти и бизнес анализ ...
Възлагащ орган:
European Investment Bank (EIB)
Дата на публикация в TED:
30/01/2020
Краен срок за получаване на оферти:
02/03/2020
Статус:
Затворена
Информация
CFT-1589
Външна помощ за услуги по администриране, управление на проекти и бизнес анализ в Дирекцията за финансов контрол на ЕИБ
Настоящата покана за участие в търг се открива за осигуряване на външна помощ за извършване на административни услуги в областите на счетоводството, отчетите и свързаните с тях области, както и за осигуряване на външна помощ за управление на проекти и бизнес анализ в областите на счетоводството, отчетите и свързаните с тях области.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Един или повече лотове
Рамково споразумение
http://www.eib.org/about/procurement
79211000
Условия за участие
Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
30/01/2020 00:00
02/03/2020 15:00
04/03/2020 10:00
Партиди
Номер на партида Заглавие Описание
Партида 1
Административни услуги
Обособена позиция 1 обхваща услуги, свързани с широк диапазон от счетоводни и административни задачи във финансовия контрол. Необходимите услуги са групирани в 3 бизнес области:–– административни разходи;–– счетоводство и отчитане; и— други свързани области.
Партида 2
Услуги за бизнес анализ и управление на проекти
Обособена позиция 2 обхваща бизнес анализ и управление на проекти.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2020/S 021-045414
Обявление за поръчка
30/01/2020 00:00