Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Консултантски услуги в областта на ИТ за финансовите приложения (FINCON)
Възлагащ орган:
European Investment Bank (EIB)
Дата на публикация в TED:
16/11/2022
Краен срок за получаване на оферти:
16/02/2023
Статус:
Затворена
Информация
CFT-1687
Консултантски услуги в областта на ИТ за финансовите приложения (FINCON)
Целта на тази покана за участие в търг е да се възложат рамкови споразумения на до пет (5) одобрени оференти за осигуряването на ИТ консултантски услуги за поддръжка, подкрепа, разработване и прилагане на финансови приложения за групата на ЕИБ.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Рамково споразумение
https://www.eib.org/en/about/procurement/index.htm
Най-добро съотношение качество/цена
205,612,000.00 EUR
205,612,000.00 EUR
72200000
LU000
Additional CPV Supplementary CPV
72220000
50324100
72246000
72000000
72300000
72212200
Условия за участие
Както е определено в документите за обществена поръчка.
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
16/11/2022 00:00
16/02/2023 15:00
17/02/2023 11:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2023/S 020-056956
Поправка
27/01/2023 00:00
2022/S 221-636821
Обявление за поръчка
16/11/2022 00:00