Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Дейности по изграждане и поддържане на водопроводи и подстанции за централно ото...
Възлагащ орган:
European Commission, Joint Research Centre (JRC)
Дата на публикация в TED:
23/01/2016
Краен срок за получаване на оферти:
04/03/2016
Статус:
Затворена
Информация
JRC IPR 2016 C4 0002 OC.
Дейности по изграждане и поддържане на водопроводи и подстанции за централно отопление/охлаждане.
Поръчката включва основно дейности по изграждане, модифициране и поддръжка, профилактична и нерутинна, за подстанции за централно отопление/охлаждане и тръбопроводи за водопреносната мрежа на място: гореща вода, студена вода, питейна вода, охлаждане. Тя включва също услуги по проучване и проектиране, дейности по метални конструкции и поддръжка на канализационна система и ремонтни дейности.
Строителство
Открита процедура
Затворена
Проверен
N/A
Важни събития
23/01/2016 00:00
04/03/2016 23:59
11/03/2016 11:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2016/S 016-023158
Обявление за поръчка
23/01/2016 00:00