Данни на покана за участие в търг

La date limite de dépôt des offres est reportée au 04 mai 2016. Nouveau document (page 2 de la bibliothèque de documents): Invitation à soumissionner corrigée incluant la nouvelle date et l'adresse d'envoi.
Заглавие:
Курсове по телесно изразяване.
Възлагащ орган:
European Commission, Office for Infrastructure and LogisticsinLuxembourg (OIL)
Дата на публикация в TED:
26/03/2016
Краен срок за получаване на оферти:
27/04/2016
Статус:
Затворена
Информация
OIL06/PO/2016/04.
Курсове по телесно изразяване.
Поръчката включва предоставяне на курсове по телесно изразяване за деца от 3 до 6 годишна възраст, които посещават детската ясла на междуинституционалния център за грижи за деца в ранна възраст (ECC).
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Най-икономично
Важни събития
26/03/2016 00:00
27/04/2016 16:30
11/05/2016 15:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2016/S 084-147731
Поправка
29/04/2016 00:00
2016/S 061-102552
Обявление за поръчка
26/03/2016 00:00