Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Оценяване на националните политики относно измененията в климата в контекста на ...
Възлагащ орган:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Дата на публикация в TED:
17/07/2012
Краен срок за получаване на оферти:
10/09/2012
Статус:
Затворена
Информация
CLIMA.A.3/SER/2012/0024
Оценяване на националните политики относно измененията в климата в контекста на европейския семестър.
Целта на поръчката е да предостави услуги за подкрепа по отношение на аспектите, свързани с климата на стратегия Европа 2020 в европейския семестър 2013 и 2014 г. По-специално поръчката има за цел да предостави на Генерална дирекция „Действия по климата“ данни и оценка на политиките на всички държави-членки, които са от значение или за постигане на целите относно климата и енергията по стратегията Европа 2020, или, по-общо, за генериране на зелен растеж.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
N/A
Важни събития
17/07/2012 00:00
N/A
10/09/2012 16:00
24/09/2012 00:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2012/S 135-223973 Обявление за поръчка 17/07/2012 00:00