Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Събиране, валидиране и анализ на данни по индикаторната рамка за мониторинг на г...
Възлагащ орган:
European Commission, DG Employment, Social Affairs and Inclusion (EMPL)
Дата на публикация в TED:
09/02/2016
Краен срок за получаване на оферти:
06/04/2016
Статус:
Затворена
Информация
VT/2015/082
Събиране, валидиране и анализ на данни по индикаторната рамка за мониторинг на гаранцията за младежта (YG).
Осигуряване на техническа подкрепа за Европейската комисия и държавите-членки по време на процеса на ежегодното събиране на данни по гаранционните схеми за младежта и неговото валидиране; изготвяне на статика и производни показатели по преките и допълнителните показатели на гаранционните схеми за младежта и управлението и по-нататъшното разработване на базата данни и всички необходими свързани инструменти, събиращи заедно такива статистики и показатели.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
N/A
Важни събития
09/02/2016 00:00
06/04/2016 17:00
18/04/2016 14:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2016/S 027-042943
Обявление за поръчка
09/02/2016 00:00