Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Доставка на вакуумни части
Възлагащ орган:
European Commission, Joint Research Centre - Geel (JRC-GEE)
Дата на публикация в TED:
29/11/2022
Краен срок:
19/12/2022
Статус:
Затворена
Информация
JRC/GEE/2022/OP/3337-PIN
Доставка на вакуумни части
JRC Геел има намерение да сключи рамков договор за доставката на вакуумни части за отдел „Стандарти за ядрена безопасност, сигурност и защита“. Тези елементи ще бъдат използвани за експериментални структури и за съоръженията на ускорителя. Поканата е разделена на две различни обособени позиции.— обособена позиция 1: йонни помпи, шибърни вентили и вакуумно измервателно оборудване;— обособена позиция 2: изцяло алуминиеви вакуумни камери и фланци.
Доставки
Планирана покана за участие в търг с публикация в ОВ S
Затворена
Проверен
Не е приложимо
Договор за обществена поръчка
135,000.00 EUR
42122450
Условия за участие
Важни събития
29/11/2022 00:00
19/12/2022 00:01
19/12/2022
Партиди
Номер на партида Заглавие Описание
Партида 1
Йонни помпи, шибърни вентили и вакуумни части
Доставка на йонни помпи, шибърни вентили и вакуумно измервателно оборудване.
Партида 2
Изцяло алуминиеви вакуумни камери и фланци
Доставка на изцяло алуминиеви вакуумни камери и фланци.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2022/S 230-663768
Обявление за предварителна информация
29/11/2022 00:00
Свързани покани за участие в търг
Референтен номер на търг Заглавие Вид обявление
JRC/GEE/2022/OP/3337
Доставка на вакуумни части
Обявление за поръчка