Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Услуги по мониторинг и анализ на медиите в Полша
Възлагащ орган:
European Parliament, DG Communication (COMM)
Дата на публикация в TED:
22/12/2022
Краен срок за получаване на оферти:
03/02/2023
Статус:
Затворена
Информация
COMM/AWD/2022/1236
Услуги по мониторинг и анализ на медиите в Полша
Европейският парламент стартира тази процедура с цел възлагане на рамков договор за ежедневен мониторинг на печатната преса (национална/регионална), аудиовизуалните медии (радио, телевизия) и основните онлайн (интернет) медии в Полша. Целта е да се предостави своевременно, актуално изложение на ежедневната информация, под формата на прегледи на пресата, по отношение на начина, по който темите, отнасящи се до Европейския парламент и до Европейския съюз, са представени в медиите. Генерална дирекция за комуникации на Европейския парламент (COMM) се стреми да гарантира, че има възможно най-добрите знания за покритието на медиите в ЕС по теми, свързани с Европейския съюз, Европейския парламент и дейностите на своя председател и членовете на Европейския парламент. Анализът на медиите ще помогне на ЕП в крайна сметка да представя по-добре политиките на ЕС на гражданите на ЕС и на специфични целеви аудитории. За да постигне това, ЕП разчита отчасти на външни експертни познания и помощ.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Рамково споразумение
Най-добро съотношение качество/цена
350,000.00 EUR
350,000.00 EUR
92400000
PL
Условия за участие
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
22/12/2022 00:00
03/02/2023 14:00
06/02/2023 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2022/S 247-713801
Обявление за поръчка
22/12/2022 00:00