Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
FL/LEG22-05SCEN
Възлагащ орган:
Translation Centre for the Bodies of the European Union (CDT)
Дата на публикация в TED:
16/12/2022
Краен срок за получаване на оферти:
23/01/2023
Статус:
Затворена
Информация
FL/LEG22-05SCEN
FL/LEG22-05SCEN
Предметът на настоящата покана за представяне на оферти е сключването на множество рамкови договори за услуги по превод и последваща редакция на текстове в областта на правото от английски на български, чешки, датски, гръцки, естонски, фински, ирландски, хърватски, унгарски, италиански, литовски, латвийски, малтийски, нидерландски, полски, португалски, румънски, словашки, словенски и шведски език, свързани с работата на различните органи и институции на Европейския съюз, за които Центърът за преводи предоставя преводачески и други езикови услуги.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Един или повече лотове
20
Рамково споразумение
3,000,000.00 EUR
79530000
Условия за участие
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
16/12/2022 00:00
23/01/2023 09:59
24/01/2023 14:30
Партиди
Номер на партида Заглавие Описание
Партида 1
Преводачески услуги и услуги по последващо редактиране относно текстове в правната област от английски на български език
Преводачески услуги и услуги по последващо редактиране относно текстове в правната област от английски на български език.
Партида 2
Преводачески услуги и услуги по последващо редактиране относно текстове в правната област от английски на чешки език
Преводачески услуги и услуги по последващо редактиране относно текстове в правната област от английски на чешки език.
Партида 3
Преводачески услуги и услуги по последващо редактиране относно текстове в правната област от английски на датски език
Преводачески услуги и услуги по последващо редактиране относно текстове в правната област от английски на датски език.
Партида 4
Преводачески услуги и услуги по последващо редактиране относно текстове в правната област от английски на гръцки език
Преводачески услуги и услуги по последващо редактиране относно текстове в правната област от английски на гръцки език.
Партида 5
Преводачески услуги и услуги по последващо редактиране относно текстове в правната област от английски на естонски език
Преводачески услуги и услуги по последващо редактиране относно текстове в правната област от английски на естонски език.
Партида 6
Преводачески услуги и услуги по последващо редактиране относно текстове в правната област от английски на фински език
Преводачески услуги и услуги по последващо редактиране относно текстове в правната област от английски на фински език.
Партида 7
Преводачески услуги и услуги по последващо редактиране относно текстове в правната област от английски на ирландски език
Преводачески услуги и услуги по последващо редактиране относно текстове в правната област от английски на ирландски език.
Партида 8
Преводачески услуги и услуги по последващо редактиране относно текстове в правната област от английски на хърватски език
Преводачески услуги и услуги по последващо редактиране относно текстове в правната област от английски на хърватски език.
Партида 9
Преводачески услуги и услуги по последващо редактиране относно текстове в правната област от английски на унгарски език
Преводачески услуги и услуги по последващо редактиране относно текстове в правната област от английски на унгарски език.
Партида 10
Преводачески услуги и услуги по последващо редактиране относно текстове в правната област от английски на италиански език
Преводачески услуги и услуги по последващо редактиране относно текстове в правната област от английски на италиански език.
Партида 11
Преводачески услуги и услуги по последващо редактиране относно текстове в правната област от английски на литовски език
Преводачески услуги и услуги по последващо редактиране относно текстове в правната област от английски на литовски език.
Партида 12
Преводачески услуги и услуги по последващо редактиране относно текстове в правната област от английски на латвийски език
Преводачески услуги и услуги по последващо редактиране относно текстове в правната област от английски на латвийски език.
Партида 13
Преводачески услуги и услуги по последващо редактиране относно текстове в правната област от английски на малтийски език
Преводачески услуги и услуги по последващо редактиране относно текстове в правната област от английски на малтийски език.
Партида 14
Преводачески услуги и услуги по последващо редактиране относно текстове в правната област от английски на нидерландски език
Преводачески услуги и услуги по последващо редактиране относно текстове в правната област от английски на нидерландски език.
Партида 15
Преводачески услуги и услуги по последващо редактиране относно текстове в правната област от английски на полски език
Преводачески услуги и услуги по последващо редактиране относно текстове в правната област от английски на полски език.
Партида 16
Преводачески услуги и услуги по последващо редактиране относно текстове в правната област от английски на португалски език
Преводачески услуги и услуги по последващо редактиране относно текстове в правната област от английски на португалски език.
Партида 17
Преводачески услуги и услуги по последващо редактиране относно текстове в правната област от английски на румънски език
Преводачески услуги и услуги по последващо редактиране относно текстове в правната област от английски на румънски език.
Партида 18
Преводачески услуги и услуги по последващо редактиране относно текстове в правната област от английски на словашки език
Преводачески услуги и услуги по последващо редактиране относно текстове в правната област от английски на словашки език.
Партида 19
Преводачески услуги и услуги по последващо редактиране относно текстове в правната област от английски на словенски език
Преводачески услуги и услуги по последващо редактиране относно текстове в правната област от английски на словенски език.
Партида 20
Преводачески услуги и услуги по последващо редактиране относно текстове в правната област от английски на шведски език
Преводачески услуги и услуги по последващо редактиране относно текстове в правната област от английски на шведски език.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2022/S 246-712066
Поправка
21/12/2022 00:00
2022/S 243-702100
Обявление за поръчка
16/12/2022 00:00