Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Предоставяне на правни услуги за EUAA
Възлагащ орган:
European Union Agency for Asylum (EUAA)
Дата на публикация в TED:
27/12/2022
Краен срок за получаване на оферти:
15/02/2023
Статус:
Затворена
Информация
EUAA/2022/089
Предоставяне на правни услуги за EUAA
Предоставяне на правни услуги за EUAA в различни области на правото, включително съдебни услуги, в следните области:— обособена позиция 1 — право на ЕС относно гражданската служба и заетостта,— обособена позиция 2 — право на ЕС относно обществените поръчки и корпоративното управление,— обособена позиция 3 — право в областта на защитата на данните, информационните технологии и правата на интелектуална собственост,— обособена позиция 4 — основна бизнес дейност на EUAA.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Всички лотове
4
Рамково споразумение
https://euaa.europa.eu/procurement
500,000.00 EUR
79100000
Условия за участие
Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
27/12/2022 00:00
15/02/2023 16:00
16/02/2023 11:00
Партиди
Номер на партида Заглавие Описание
Партида 1
Право на ЕС относно гражданската служба и заетостта
Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).
Партида 2
Право на ЕС относно обществените поръчки и корпоративното управление
Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).
Партида 3
Право в областта на защитата на данните, информационните технологии и правата на интелектуална собственост
Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).
Партида 4
Основна бизнес дейност на EUAA
Вж. интернет адреса, посочен в раздел I.3).
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2023/S 025-073433
Поправка
03/02/2023 00:00
2022/S 249-729260
Обявление за поръчка
27/12/2022 00:00