Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Възстановяване на морски отпадъци: пилотен проект „Риболов за отпадъци”.
Възлагащ орган:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Дата на публикация в TED:
17/07/2012
Краен срок за получаване на оферти:
10/09/2012
Статус:
Затворена
Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи
Информация
ENV.D.2/SER/2012/0039
Възстановяване на морски отпадъци: пилотен проект „Риболов за отпадъци”.
Този пилотен проект се занимава с отпадъци, които вече са в морската среда. Пилотния проект има за цел подпомагане на държавите-членки на ЕС при постигане на целите, изложени в Рамковата директива за морска стратегия ((2008/56/EC) (MSFD), за постигане на „добро състояние на околната среда” (GES) за морските води на ЕС до 2020 г. по отношение на морските отпадъци чрез екологична дейност, използвайки иновативна система за събиране/възстановяване. Целите на този проект са: оценка на добрите практики; създаване на проект „Риболов за отпадъци”; разпространение на резултатите.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
N/A
Важни събития
17/07/2012 00:00
N/A
10/09/2012 16:00
24/09/2012 00:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2012/S 135-223965 Обявление за поръчка 17/07/2012 00:00