Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Доставка на офис обзавеждане за Европейската агенция за околната среда.
Възлагащ орган:
European Environment Agency (EEA)
Дата на публикация в TED:
02/07/2016
Краен срок за получаване на оферти:
12/08/2016
Статус:
Затворена
Информация
EEA/ADS/16/002.
Доставка на офис обзавеждане за Европейската агенция за околната среда.
ЕАОС желае да сключи рамков договор за доставка, при които ще закупи обзавеждане за своята конферентна зала, както и свързани услуги, като например демонтиране и отстраняване на текущото остаряло обзавеждане, сглобяване и монтиране на нови артикули, демонстрация на използването на обзавеждането, както и техническа поддръжка в рамките на гаранционния период. В допълнение, ЕАОС желае да замени при необходимост своето офис и спомагателно обзавеждане, което вече е монтирано в нейните офиси и заседателни зали.
Доставки
Открита процедура
Затворена
Проверен
Най-икономично
Важни събития
02/07/2016 00:00
12/08/2016 16:00
22/08/2016 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2016/S 126-224589 Обявление за поръчка 02/07/2016 00:00