Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Доставка, монтиране и поддръжка на аудиовизуално оборудване и консумативи, включ...
Възлагащ орган:
European Environment Agency (EEA)
Дата на публикация в TED:
12/05/2016
Краен срок за получаване на оферти:
15/06/2016
Статус:
Затворена
Информация
EEA/ADS/16/003.
Доставка, монтиране и поддръжка на аудиовизуално оборудване и консумативи, включително техническо обслужване на място и...
Тази покана за участие в търг цели да въведе договорно споразумение за предоставяне на 1) поддръжка и ремонт на аудиовизуално оборудване, включително посещения за профилактична поддръжка, 2) осигуряване на монтиране и подмяна на аудиовизуално оборудване, 3) доставка на консумативи за аудиовизуално оборудване, 4) доставка и монтиране на ново аудиовизуално оборудване, и 5) осигуряване на консултантски услуги, свързани с услуги 1–4 по-горе. За подробна информация, моля, направете справка с раздел 6 от тръжните спецификации (приложение I).
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Най-икономично
Важни събития
12/05/2016 00:00
15/06/2016 16:00
22/06/2016 14:30
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2016/S 091-162455 Обявление за поръчка 12/05/2016 00:00