Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
MHA-1304 Възлагане на външен изпълнител на субсидия за жилищни кредити.
Възлагащ орган:
European Investment Bank (EIB)
Дата на публикация в TED:
24/09/2016
Краен срок за получаване на оферти:
25/10/2016
Статус:
Затворена
Информация
MHA-1304
MHA-1304 Възлагане на външен изпълнител на субсидия за жилищни кредити.
Общата цел е да се предложат и да се гарантират висококачествени услуги по отношение на субсидии за жилищни кредити. ЕИБ желае да определи партньор, който да предостави по-конкретно i) изчисления на сибсидиите; и ii) свързаното с това докладване. През целия период на договора, доставчикът ще гарантира администрирането на изчисления на сибсидии за жилищни кредити, въз основа на сертификат, предоставен директно от служителите.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Най-икономично
Важни събития
24/09/2016 00:00
25/10/2016 23:59
27/10/2016 17:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2016/S 185-331378 Обявление за поръчка 24/09/2016 00:00