Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Консултантски услуги за корпоративна подкрепа
Възлагащ орган:
European Banking Authority (EBA)
Дата на публикация в TED:
19/01/2023
Краен срок за получаване на оферти:
28/02/2023
Статус:
Затворена
Информация
EBA/2023/10/CSU/SER/OP
Консултантски услуги за корпоративна подкрепа
Услуги по посрещане, административна подкрепа за управление на съоръжения, общи услуги и услуги по настаняване.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Всички лотове
4
Рамково споразумение
3,600,000.00 EUR
79900000
Условия за участие
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
19/01/2023 00:00
28/02/2023 18:00
01/03/2023 15:00
Партиди
Номер на партида Заглавие Описание
Партида 1
Услуги по посрещане
Услуги по посрещане.
Партида 2
Административна подкрепа за управление на съоръжения (FM)
Административна подкрепа за управление на съоръжения.
Партида 3
Общи услуги
Техническа подкрепа за управление на сградите (общи услуги).
Партида 4
Услуги по настаняване
Услуги по настаняване.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2023/S 028-081866
Поправка
08/02/2023 00:00
2023/S 014-035557
Обявление за поръчка
19/01/2023 00:00