Данни на покана за участие в търг

Important! La date limite de soumission des offres est postposée au 02/05/2016, 17h30. La date d'ouverture des offres étant postposée au 11/05/2016, 10h00. Les soumissionnaires ayant déjà soumis une offre peuvent s'ils l'estiment nécessaire en raison des informations complémentaires publiées, soit envoyer un corrigendum à leur offre, soit envoyer une nouvelle offre endéans le nouveau délai de soumission des offres.
Заглавие:
Доставка, с или без сглобяване, на обзавеждане за детска ясла, занималня и завед...
Възлагащ орган:
European Commission, Office for Infrastructure and Logistics in Brussels (OIB)
Дата на публикация в TED:
16/02/2016
Краен срок за получаване на оферти:
02/05/2016
Статус:
Затворена
Информация
OIB.DR.2/PO/2015/077/687
Доставка, с или без сглобяване, на обзавеждане за детска ясла, занималня и заведения за детски грижи.
Доставка, с или без сглобяване, и монтаж, когато е уместно, на обзавеждане за детски ясли, занимални и детски градини в сгради на Комисията, Съвета на ЕС и Европейското училище Брюксел III (Иксел) в региона Брюксел–столица и околностите, както в детските ясли на Комисията, занималните и детските градини в Люксембург (LU) и Испра (IT).
Доставки
Открита процедура
Затворена
Проверен
Най-икономично
Важни събития
16/02/2016 00:00
02/05/2016 17:30
11/05/2016 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2016/S 072-124987
Поправка
13/04/2016 00:00
2016/S 062-106283
Поправка
30/03/2016 00:00
2016/S 032-051093
Обявление за поръчка
16/02/2016 00:00