Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
UCA 15/083 Цялостна поддръжка за асансьори в сграда Lex (партида 1) и сграда Crè...
Възлагащ орган:
Council of the European Union
Дата на публикация в TED:
01/03/2016
Краен срок за получаване на оферти:
16/09/2016
Статус:
Затворена
Информация
UCA 15/083
UCA 15/083 Цялостна поддръжка за асансьори в сграда Lex (партида 1) и сграда Crèche (партида 2), Съвет на Европейския съюз.
Поръчката обхваща цялостна превантивна и корективна поддръжка на: — партида 1: 20 асансьора Schindler в сграда Lex, 155 rue de la Loi, 1048 Brussels, — партида 2: 5 асансьора Kone в сграда „Crèche“ на Съвета на ЕС, 100 avenue de la Brabançonne, 1030 Brussels. Това обслужване включва превантивна поддръжка, отстраняване на смущения и ремонти. Единствено за партида 1: техниците на изпълнителя трябва също да бъдат дежурни по време на заседанията на Съвета и на специални мероприятия, за да освободят заседнали хора в определените крайни срокове.
Услуги
Ограничен
Затворена
Проверен
Важни събития
01/03/2016 00:00
16/09/2016 23:59
29/03/2016 23:59
Партиди
Номер на партида Заглавие Описание
Партида 1
Цялостна превантивна и корективна поддръжка на 20 асансьора Schindler в сграда Lex, 155 rue de la Loi, 1048 Brussels.
Цялостна превантивна и корективна поддръжка на 20 асансьора Schindler в сграда Lex, 155 rue de la Loi, 1048 Brussels. По причини свързани със срока на използване и сигурността на лицата, асансьорите се нуждаят от систематична и професионална превантивна поддръжка. Поради тяхното комплексно естество, асансьорите трябва да бъдат обслужвани от изпълнители, специализирани в областта. Това обслужване включва превантивна поддръжка, отстраняване на смущения и ремонти. Единствено за партида 1: техниците на изпълнителя трябва също да бъдат дежурни по време на заседанията на Съвета и на специални мероприятия, за да освободят заседнали хора в определените крайни срокове.
Партида 2
Цялостна превантивна и корективна поддръжка на 5 асансьора Kone в сграда „Crèche“ на Съвета на ЕС, 100 avenue de la Brabançonne, 1030 Brussels.
Цялостна превантивна и корективна поддръжка на 5 асансьора Kone в сграда „Crèche“ на Съвета на ЕС, 100 avenue de la Brabançonne, 1030 Brussels. По причини свързани със срока на използване и сигурността на лицата, асансьорите се нуждаят от систематична и професионална превантивна поддръжка. Поради тяхното комплексно естество, асансьорите трябва да бъдат обслужвани от изпълнители, специализирани в областта. Това обслужване включва превантивна поддръжка, отстраняване на смущения и ремонти.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2016/S 042-068532
Обявление за поръчка
01/03/2016 00:00