Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Данни за безопасност (D4S) — Услуги за големи данни и анализ — фаза на разработв...
Възлагащ орган:
European Union Aviation Safety Agency (EASA)
Дата на публикация в TED:
07/04/2023
Краен срок за получаване на оферти:
08/05/2023
Статус:
Затворена
Информация
EASA.2023.HVP.03
Данни за безопасност (D4S) — Услуги за големи данни и анализ — фаза на разработване (DEV)
В допълнение към успешната фаза за доказване на концепцията, която събира и анализира данни от авиационната система (включително доклади за безопасност, полетни данни от въздушни оператори, данни за трафика от системата ATM, плюс метеорологични данни, както и всякакви източници на данни, набори от данни или бази данни, данни, които добавят стойност към разбирането ни за авиационната среда), основните цели на фазата на разработване на програмата Data4Safety, предмет на тази процедура, са прогресивно разширяване на членството до повече заинтересовани страни от европейската авиационна система, разширяване по отношение на събирането на данни и анализите и пълното интегриране в оперативните процеси на Европейския съюз за управление на риска за авиационна безопасност. Целта на настоящата поръчка е предоставянето на услуги за анализ на големи данни и анализ на данни.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Един или повече лотове
2
Договор за обществена поръчка
72300000
Условия за участие
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
07/04/2023 00:00
08/05/2023 11:00
09/05/2023 10:00
Партиди
Номер на партида Заглавие Описание
Партида 1
Услуги за събиране на данни и платформи за големи данни
Осигуряване на ЕААБ и програмата Data4Safety (D4S) на хардуерни и софтуерни решения за създаването на тръби за данни, събиране на данни и платформи за големи данни, както и техническа подкрепа за ЕААБ, D4S експерти и изпълнителя по обособена позиция 2.
Партида 2
Услуги по анализ на данни
Предоставяне на услуги по анализ на данни и платформа за сътрудничество в подкрепа на дейностите по анализ на съвместни данни на ЕААБ и Data4Safety.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2023/S 074-222608
Поправка
14/04/2023 00:00
2023/S 070-213657
Обявление за поръчка
07/04/2023 00:00