Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
UCA 15/084 – Закупуване на система за заключване на врати чрез електронни цилинд...
Възлагащ орган:
Council of the European Union
Дата на публикация в TED:
19/02/2016
Краен срок за получаване на оферти:
03/06/2016
Статус:
Затворена
Информация
UCA 15/084
UCA 15/084 – Закупуване на система за заключване на врати чрез електронни цилиндри за сградите на Съвета на Европейския съюз.
По настоящата поръчка трябва да се създаде система за управление и програмиране на електронно заключване на врати, включително нейната поддръжка, както и предоставяне на електронни цилиндри, за сградите на Съвета на Европейския съюз. Системата трябва да функционира със смарт картите (MIFARE DESFire EV1), използвани от Съвета за контрол на достъпа до неговите сгради.
Доставки
Ограничен
Затворена
Проверен
Цена
Важни събития
19/02/2016 00:00
03/06/2016 23:59
18/03/2016 23:59
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2016/S 035-055490
Обявление за поръчка
19/02/2016 00:00