Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Законоустановени инспекции във връзка с безопасността и околната среда
Възлагащ орган:
European Commission, Joint Research Centre - Geel (JRC-GEE)
Дата на публикация в TED:
07/03/2023
Краен срок за получаване на оферти:
13/04/2023
Статус:
Затворена
Информация
JRC/GEE/2023/OP/0137
Законоустановени инспекции във връзка с безопасността и околната среда
Периодични инспекции във връзка с безопасността и/или опазването на околната среда. Редица инсталации (електрически инсталации, подемни съоръжения, съдове под налягане и др.) трябва периодично да се инспектират от външни структури, акредитирани от органите. Тази поръчка има за цел сключване на договор с такава външна структура.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Рамково споразумение
Най-ниска цена
230,000.00 EUR
230,000.00 EUR
71631000
BE213
Additional CPV Supplementary CPV
71631000
71631100
71630000
Условия за участие
Моля, направете справка с документите за обществена поръчка, достъпни на адреса, посочен в раздел I.3).
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
07/03/2023 00:00
13/04/2023 16:00
17/04/2023 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2023/S 047-139969
Обявление за поръчка
07/03/2023 00:00