Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Застрахователно покритие за сградния фонд на Европейската комисия и свързаните и...
Възлагащ орган:
European Commission, Office for Infrastructure and Logistics in Brussels (OIB)
Дата на публикация в TED:
24/02/2016
Краен срок за получаване на оферти:
31/03/2016
Статус:
Затворена
Информация
OIB.02/PO/2016/002/697
Застрахователно покритие за сградния фонд на Европейската комисия и свързаните институции и агенции, както и за тяхното...
Целта на тази поръчка е да се предостави застрахователно покритие за сградния фонд на Европейската комисия и свързаните институции и агенции, както и за тяхното съдържание. Тази поръчка е разделена на 3 партиди: за партиди 1 и 2, единствено Европейската комисия участва в тази покана за участие в търг; за партида 3, институциите и агенциите, указани в раздел I, участват в тази покана за участие в търг.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Важни събития
24/02/2016 00:00
31/03/2016 17:30
06/04/2016 10:00
Партиди
Номер на партида Заглавие Описание
Партида 1
Застрахователно покритие за сградния фонд на Европейската комисия и свързаните институции и агенции, както и за тяхното...
Целта на тази поръчка е да се предостави застрахователно покритие за сградния фонд на Европейската комисия и свързаните институции и агенции, както и за тяхното съдържание.
Партида 2
Застрахователно покритие за сградния фонд на Европейската комисия и свързаните институции и агенции, както и за тяхното...
Целта на тази поръчка е да се предостави застрахователно покритие за сградния фонд на Европейската комисия и свързаните институции и агенции, както и за тяхното съдържание.
Партида 3
Застрахователно покритие за сградния фонд на Европейската комисия и свързаните институции и агенции, както и за тяхното...
Целта на тази поръчка е да се предостави застрахователно покритие за сградния фонд на Европейската комисия и свързаните институции и агенции, както и за тяхното съдържание.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2016/S 038-061054
Обявление за поръчка
24/02/2016 00:00