Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Статистически услуги за паритети на покупателната способност (ППС) за капиталови...
Възлагащ орган:
European Commission, DG EUROSTAT
Дата на публикация в TED:
02/03/2016
Краен срок за получаване на оферти:
08/04/2016
Статус:
Затворена
Информация
ESTAT/C/2016/004.
Статистически услуги за паритети на покупателната способност (ППС) за капиталови стоки и болнични услуги.
Услугите в областта на статистиката, които оформят предмета на тази покана за участие в търг, са разделени на следните партиди: партида 1: координиране на ценовото проучване за ППС за 2017 г. относно артикули за оборудване; партида 2: координиране на ценовите проучвания за ППС за 2017 г. и 2018 г. относно строителство; партида 3: координиране на ценовите проучвания за ППС за 2017–2020 г. относно болнични услуги.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Важни събития
02/03/2016 00:00
08/04/2016 16:30
15/04/2016 10:00
Партиди
Номер на партида Заглавие Описание
Партида 1 Координиране на ценовото проучване за ППС за 2017 г. относно артикули за оборудване Артикулите за оборудване съставляват голям дял от формирането на фиксиран брутен капитал, включително машини, електрическо и оптично оборудване, транспортно оборудване и софтуер. Ценовото проучване относно артикулите за оборудване се извършва на всеки две години. Тази партида обхваща проучването, което ще се проведе през 2017 г. Подготовката за това проучване започва през 2016 г., а валидирането на проучването ще приключи през 2018 г. Работата обхваща проучването във всички 37 участващи държави.
Партида 2 Координиране на ценовите проучвания за ППС за 2017 г. и 2018 г. относно строителство Ценовото проучване относно строителството се извършва на цикличен принцип, разпределен в 2 години, по следния начин: — година 1: самостоятелна къща, малка промишлена сграда и мост (общо: приблизително 340 броя), — година 2: къща от португалски или северен тип, апартамент, офис сграда, реновиране на сграда и асфалтов път (общо: също приблизително 340 артикула). Тази партида се отнася до проучванията, които ще се проведат през 2017 г. и 2018 г. Работата обхваща проучвания във всички 37 участващи държави.
Партида 3 Координиране на ценовите проучвания за ППС за 2017–2020 г. относно болнични услуги Болничните услуги представляват голям дял от разходите за здравеопазване. Всяка година цените се събират за 3-те предходни години, което позволява проверки на данните, предоставени в по-ранните години. Работата обхваща всичките 37 участващи държави за проучванията, проведени през годините 2017 до 2020.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2016/S 043-070157 Обявление за поръчка 02/03/2016 00:00