Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Оценка на риска за наноматериали: регулаторна готовност за подходи за еднаквост ...
Възлагащ орган:
European Chemicals Agency (ECHA)
Дата на публикация в TED:
15/02/2023
Краен срок за получаване на оферти:
11/04/2023
Статус:
Затворена
Информация
ECHA/2023/14
Оценка на риска за наноматериали: регулаторна готовност за подходи за еднаквост и групиране
Целта на поръчката е да се предложи набор от устойчиви критерии за еднаквост, подходящи за регулаторно прилагане, както и подходящ подход за регистриране и оценяване на набори от наноформи.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Договор за обществена поръчка
https://echa.europa.eu/about-us/procurement
Най-добро съотношение качество/цена
150,000.00 EUR
150,000.00 EUR
90711100
FI
Условия за участие
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
15/02/2023 00:00
11/04/2023 14:00
12/04/2023 11:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2023/S 033-096102
Обявление за поръчка
15/02/2023 00:00