Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Услуги по безопасност за Делегацията на Европейския съюз в Габон, Сао Томе и При...
Възлагащ орган:
European External Action Service (EEAS)
Дата на публикация в TED:
25/04/2023
Краен срок за получаване на оферти:
17/10/2023
Статус:
Затворена
Информация
EEAS/DELGABL/2023/CPN/0210
Услуги по безопасност за Делегацията на Европейския съюз в Габон, Сао Томе и Принсипи и CEEAC
Възлагащият орган възнамерява да сключи рамков договор за услуги за доставка на услуги за безопасност в съответствие със спецификациите, изложени в документите за поръчката.
Услуги
Състезателна процедура с договаряне
Затворена
Проверен
Рамково споразумение
https://www.eeas.europa.eu/eeas/appel-d%E2%80%99offres_fr?s=99
Най-добро съотношение качество/цена
5,040,000.00 EUR
5,040,000.00 EUR
79710000
GA
Additional CPV Supplementary CPV
79710000
Условия за участие
Моля, вижте документите по поръчката, достъпни на интернет адреса, посочен в раздел I.3).
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
25/04/2023 00:00
17/10/2023 15:00
22/05/2023 16:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2023/S 081-244516
Обявление за поръчка
25/04/2023 00:00