Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Рамкови договори за оценки на въздействието, оценявания, прогнози и стратегическ...
Възлагащ орган:
European Commission, DG Research and Innovation (RTD)
Дата на публикация в TED:
19/04/2023
Краен срок за получаване на оферти:
19/06/2023
Статус:
Затворена
Информация
RTD/2023/OP/0011
Рамкови договори за оценки на въздействието, оценявания, прогнози и стратегически анализ на политики и програми за изследвания и иновации
Обособена позиция 1 – Прогнозиране при поискване в Политиката за наука, технология, изследвания и иновации (FOD);Обособена позиция 2 – Изследване, документиране и анализиране на проблеми в политиката за изследвания и иновации (R&I) (EDAR);Обособена позиция 3 – Проучване, анализ и оценка на програми и политики за изследвания и иновации (SARI)
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Всички лотове
3
Рамково споразумение
52,000,000.00 EUR
73210000
Условия за участие
Вж. документите на обществената поръчка на URL адреса в раздел I.3).
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
19/04/2023 00:00
19/06/2023 16:00
20/06/2023 10:00
Партиди
Номер на партида Заглавие Описание
Партида 1
FOD
Обособена позиция 1 Прогнозиране при поискване в Политиката за наука, технология, изследвания и иновации (FOD).
Партида 2
EDAR
Обособена позиция 2 Изследване, документиране и анализиране на проблеми в политиката за изследвания и иновации (R&I) (EDAR).
Партида 3
SARI
Обособена позиция 3 — Проучване, анализ и оценка на програми и политики за изследвания и иновации (SARI).
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2023/S 092-285168
Поправка
12/05/2023 00:00
2023/S 077-232459
Обявление за поръчка
19/04/2023 00:00