Данни на покана за участие в търг

Time limit for receipt of tenders has been modified from 11/04/2016 to 14/04/2016
Заглавие:
Лабораторни анализи на проби от почвата, събрани в контекста на изследването LUC...
Възлагащ орган:
European Commission, Joint Research Centre (JRC)
Дата на публикация в TED:
09/03/2016
Краен срок за получаване на оферти:
14/04/2016
Статус:
Затворена
Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи
Информация
JRC/IPR/2016/H.5/0004/OC.
Лабораторни анализи на проби от почвата, събрани в контекста на изследването LUCAS 2015.
Настоящата обществена поръчка се отнася за осигуряването на лабораторни услуги за анализ на проби от почвата, събрани в цяла Европа в контекста на компонент за почвата LUCAS 2015.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Най-икономично
Важни събития
09/03/2016 00:00
14/04/2016 23:59
19/04/2016 16:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2016/S 061-102551
Поправка
26/03/2016 00:00
2016/S 048-079091
Обявление за поръчка
09/03/2016 00:00