Данни на покана за участие в търг

The time limit for receipt of tenders has been extended from 14/4/2016 to 21/4/2016
Заглавие:
Рамков договор за доставка на инструменти/системи за мониторинг за работата на д...
Възлагащ орган:
European Commission, Joint Research Centre (JRC)
Дата на публикация в TED:
12/03/2016
Краен срок за получаване на оферти:
21/04/2016
Статус:
Затворена
Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи
Информация
JRC/IPR/2016/F.8/0017/OC.
Рамков договор за доставка на инструменти/системи за мониторинг за работата на двигатели, мотори и акумулатори и техническа...
Целта на настоящия търг е да се сключи рамков договор за доставката, монтажа и техническата помощ за специфични датчици, инструменти и софтуер за точно и надеждно измерване на работните параметри по време на изпитване или в лабораторията, или на пътя.
Доставки
Открита процедура
Затворена
Проверен
Цена
Важни събития
12/03/2016 00:00
21/04/2016 23:59
26/04/2016 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2016/S 072-124986
Поправка
13/04/2016 00:00
2016/S 051-083936
Обявление за поръчка
12/03/2016 00:00