Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
AO 10645 – Предоставяне на ИТ услуги, свързани със система CIBA
Възлагащ орган:
Publications Office of the European Union (OP)
Дата на публикация в TED:
12/04/2016
Краен срок за получаване на оферти:
25/05/2016
Статус:
Затворена
Информация
AO 10645.
AO 10645 – Предоставяне на ИТ услуги, свързани със система CIBA
Целта на поканата за участие в търг е подбор на до 2-ма икономически оператори за осигуряване на ИТ услуги, свързани със система CIBA. Обхватът на тази покана за участие в търг е осигуряването на компютърни услуги, свързани с поддръжката и услуги по разработване на софтуер на система CIBA. CIBA е критична за бизнеса система, поддържаща бюджетната процедура и създаването на бюджета на Европейския съюз. CIBA е многоезична редакторска система, която съчетава числа и текст във формат, където до тези два основни бюджетни елемента може да се осъществява достъп и да бъдат (повторно) използвани в много различни ситуации. В допълнение, CIBA се използва също и да кодира решения при определени важни моменти по време на процеса. CIBA се използва от участници с много различни роли по време на бюджетната процедура.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Най-икономично
Важни събития
12/04/2016 00:00
25/05/2016 16:00
31/05/2016 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2016/S 071-123364
Обявление за поръчка
12/04/2016 00:00