Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
AO 10651 Обработка на обявления за публикуване в Приложение към Официален вестни...
Възлагащ орган:
Publications Office of the European Union (OP)
Дата на публикация в TED:
27/07/2016
Краен срок за получаване на оферти:
05/10/2016
Статус:
Затворена
Информация
AO 10651.
AO 10651 Обработка на обявления за публикуване в Приложение към Официален вестник на Европейския съюз (OВ S)
Целта на тази покана за участие в търг е обработката (т.е. подготвяне, въвеждане, превод, проверка, кодификация и административен мониторинг (предотвратяване на дублиране на публикации, подаване на искания за липсваща информация и препоръки за подобряване на качеството и др.)) на обществени поръчки и други обявления, които ще бъдат публикувани в ОВ S. Това съответства на жизнения цикъл на обявленията от тяхното получаване от Службата за публикации до тяхната готовност за публикуване или до тяхното анулиране.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Най-икономично
Важни събития
27/07/2016 00:00
05/10/2016 23:59
12/10/2016 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2016/S 143-258115
Обявление за поръчка
27/07/2016 00:00