Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Кафе автомати и автомати за продажба на дребни стоки.
Възлагащ орган:
EUROJUST
Дата на публикация в TED:
10/03/2016
Краен срок за получаване на оферти:
18/04/2016
Статус:
Затворена
Информация
2016/EJ/03/PO
Кафе автомати и автомати за продажба на дребни стоки.
Обхватът на настоящата процедура за обществена поръчка е: — доставка (лизинг) на кафе автомати и автомати за продажба на дребни стоки, — техническа подкрепа и поддръжка, — ежедневна експлоатация, — осигуряване на съставки, консумативи и свързано оборудване (напр. захар, мляко, чаши, бъркалки и др.).
Доставки
Открита процедура
Затворена
Проверен
Най-икономично
Важни събития
10/03/2016 00:00
18/04/2016 23:59
21/04/2016 14:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2016/S 067-116260
Поправка
06/04/2016 00:00
2016/S 049-080759
Обявление за поръчка
10/03/2016 00:00