Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Езиково обучение и оценяване на всички официални езици на ЕС.
Възлагащ орган:
European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)
Дата на публикация в TED:
08/03/2016
Краен срок за получаване на оферти:
08/04/2016
Статус:
Затворена
Информация
OJ/2016/RMC/6064/01.
Езиково обучение и оценяване на всички официални езици на ЕС.
Предоставяне на услуги в областта на езиковото обучение и оценяване на официалните езици на ЕС, с изключение на бизнес английски и научни документи.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Най-икономично
Важни събития
08/03/2016 00:00
08/04/2016 16:30
18/04/2016 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2016/S 047-077284
Обявление за поръчка
08/03/2016 00:00