Данни на покана за участие в търг

Please note that the time limit for submission of offers has been extended until 25/05/2023.
Заглавие:
Предоставяне на специализирани обучителни курсове по конкретни аспекти на оценка...
Възлагащ орган:
European Food Safety Authority (EFSA)
Дата на публикация в TED:
07/03/2023
Краен срок за получаване на оферти:
25/05/2023
Статус:
Затворена
Информация
OC/EFSA/KNOW/2023/01
Предоставяне на специализирани обучителни курсове по конкретни аспекти на оценката на химическия риск и свързаните с тях инструменти
ЕОБХ стартира покана за предоставяне на специализирани обучителни курсове по специфични аспекти на оценката на химическия риск и свързани инструменти. Курсовете, произтичащи от тази покана, целят да подпомогнат ЕОБХ при осъществяването на нови и съществуващите взаимосвързани документи с насоките на ЕОБХ, разработени от Научния комитет на ЕОБХ по оценка на химическия риск.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Рамково споразумение
http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders
Най-добро съотношение качество/цена
390,000.00 EUR
390,000.00 EUR
80510000
ITH52
Условия за участие
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
07/03/2023 00:00
25/05/2023 14:30
26/05/2023 14:30
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2023/S 094-288772
Поправка
16/05/2023 00:00
2023/S 084-258979
Поправка
28/04/2023 00:00
2023/S 047-137959
Обявление за поръчка
07/03/2023 00:00