Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Основни здравни бази данни — Обособена позиция 1: Основна база от данни за здрав...
Възлагащ орган:
European Medicines Agency (EMA)
Дата на публикация в TED:
13/03/2023
Краен срок за получаване на оферти:
24/04/2023
Статус:
Затворена
Информация
EMA/2023/OP/0006
Основни здравни бази данни — Обособена позиция 1: Основна база от данни за здравни грижи във Франция; обособена позиция 2: Основна база от данни за здравни грижи в Германия
— Обособена позиция 1: Основна база данни за здравни грижи във Франция;— Обособена позиция 2: Основна база данни за здравни грижи в Германия.Достъп до електронна база данни за здравни записи или искове, която съдържа първични здравни грижи, и която позволява възможността за свързване на данни за използването на лекарства с дати и съществуващи и последващи клинични събития и демографски данни за отделните пациенти във Франция и Германия.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Всички лотове
2
Договор за обществена поръчка
2,630,000.00 EUR
72300000
Условия за участие
Моля, направете справка с документите за обществена поръчка, достъпни на адреса, посочен в раздел I.3).
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
13/03/2023 00:00
24/04/2023 23:59
25/04/2023 11:00
Партиди
Номер на партида Заглавие Описание
Партида 1
Основна база от данни за здравни грижи във Франция
Основна база данни за здравни грижи във Франция.
Партида 2
Основна база от данни за здравни грижи в Германия
Основна база данни за здравни грижи в Германия.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2023/S 051-150231
Обявление за поръчка
13/03/2023 00:00