Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
16.ESI.OP.039 – Достъп до Европейския социален фонд (ЕСФ) за подпомагане на ключ...
Възлагащ орган:
European Defence Agency (EDA)
Дата на публикация в TED:
20/04/2016
Краен срок за получаване на оферти:
06/07/2016
Статус:
Затворена
Информация
16.ESI.OP.039
16.ESI.OP.039 – Достъп до Европейския социален фонд (ЕСФ) за подпомагане на ключовите умения и компетенции (KSC) в отбраната.
Услуги, които ще се предоставят по настоящата поръчка: A. консултантски услуги за EDA, имащи за цел да подготвят основата за проследяване, определяне и подбор на проекти, свързани с ключовите умения и компетенции (KSC) за сектора на отбраната; Б. стимулиране, проследяване, подбор и подпомагане на проекти, свързани с ключови умения и компетенции (KSC) в сектора на отбраната.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Рамково споразумение
http://www.eda.europa.eu/procurement-gateway/opportunites/eda-procurement
Най-икономично
Условия за участие
Моля, направете справка с тръжните документи, достъпни на адреса за e-tendering, посочен по-горе в точка I.3.
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
20/04/2016 00:00
06/07/2016 17:00
07/07/2016 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2016/S 077-135080
Обявление за поръчка
20/04/2016 00:00