Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Преброяване на бездомните в Европа
Възлагащ орган:
European Commission, DG Employment, Social Affairs and Inclusion (EMPL)
Дата на публикация в TED:
21/03/2023
Краен срок за получаване на оферти:
22/05/2023
Статус:
Затворена
Информация
EMPL/2023/OP/0004
Преброяване на бездомните в Европа
Настоящата поръчка за пилотен проект за „Преброяване на бездомните в Европа“ има за цел:1. идентифициране на общо оперативно определение на бездомието и обща методология за събиране на данни; и2. тестване на градско ниво в различни държави-членки.По този начин той ще насърчи редовното и сравнимо събиране на данни относно бездомието на местно равнище. Резултатите ще информират местните, националните и европейските органи и политиците относно естеството и обхвата на бездомието, както и различните измерения и профили на бездомието. Проектът ще помогне също така за създаването на обществена и политическа осведоменост относно бездомието и ще допринесе за създаването на по-голям консенсус за решаването ѝ. Накрая, проектът ще работи при предлагането на обща методология, за да се позволи извличането на сравними данни и изготвянето на поуки относно профила на бездомните хора на равнище ЕС.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Договор за обществена поръчка
Най-добро съотношение качество/цена
2,981,000.00 EUR
2,981,000.00 EUR
79300000
BE100
Additional CPV Supplementary CPV
79300000
79311300
Условия за участие
Моля, направете справка с документите за обществена поръчка, достъпни на адреса, посочен в раздел I.3).
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
21/03/2023 00:00
22/05/2023 12:00
23/05/2023 10:30
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2023/S 057-166921
Обявление за поръчка
21/03/2023 00:00