Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Връзки с медиите и информационни дейности – информационни мероприятия за медиите...
Възлагащ орган:
European Commission, DG Communication (COMM)
Дата на публикация в TED:
24/03/2016
Краен срок за получаване на оферти:
25/04/2016
Статус:
Затворена
Информация
PO/2016-04/A2.
Връзки с медиите и информационни дейности – информационни мероприятия за медиите, PO/2016-04/A2.
Бяха проектирани 3 модула за тази поръчка. Първият модул се състои в проектиране и организиране на информационни семинари и посещения с учебна цел за медиите. Те се провеждат, преди всичко, в седалището на европейските институции в Брюксел, или в някоя от 28-те държави-членки на ЕС, но могат да се провеждат също и в държавите-кандидатки, държавите, обхванати от политиката за съседство на ЕС или всяка друга държава по света. Вторият модул се състои в създаването и организирането на онлайн мероприятия за повече специализирани медии. В зависимост от темата и наличните ресурси, те биха могли да бъдат отворени за по-широк диапазон от заинтересовани кандидати. Третият модул се състои от подготвителни или последващи дейности за информационни мероприятия и сесии, организирани по модули 1 и 2, или всякакви други дейности в областта на връзките с медиите, за да се насърчи създаването на мрежа и обмена между медиите въз основа на общ интерес по дела и политики на ЕС.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Най-икономично
Важни събития
24/03/2016 00:00
25/04/2016 17:00
29/04/2016 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2016/S 059-098839
Обявление за поръчка
24/03/2016 00:00