Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Услуги за временен персонал.
Възлагащ орган:
EUROJUST
Дата на публикация в TED:
30/06/2016
Краен срок за получаване на оферти:
01/08/2016
Статус:
Затворена
Информация
2016/EJ/01/PO.
Услуги за временен персонал.
Обхватът на настоящата процедура за обществена поръчка е подбор на до 3-ма изпълнители (дружества за временен персонал), които могат да осигурят на Евроюст временни услуги, както е описано в техническите спецификации.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Рамково споразумение
Най-икономично
Условия за участие
Както е определено в документите за обществена поръчка.
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
30/06/2016 00:00
01/08/2016 13:00
03/08/2016 14:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2016/S 124-221555
Обявление за поръчка
30/06/2016 00:00