Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Правна, икономическа и техническа помощ в областта на енергетиката, мобилността ...
Възлагащ орган:
European Commission, DG Mobility and Transport (MOVE)
Дата на публикация в TED:
19/04/2016
Краен срок за получаване на оферти:
10/06/2016
Статус:
Затворена
Информация
MOVE/ENER/SRD/2016-498.
Правна, икономическа и техническа помощ в областта на енергетиката, мобилността и транспорта.
Европейската комисия, в частност Дирекция „Споделени ресурси“ за Генерална дирекция „Енергетика“ и Генерална дирекция „Мобилност и транспорт“, обявява покана за участие в търг за услуги, включващи 6 партиди. Целта на множествения рамков договор с повторно откриване на конкурс е да се предостави на Комисията в кратък срок високо квалифициран външен опит в проектирането, изготвянето и прилагането на политики, инициативи и законодателни предложения.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Важни събития
19/04/2016 00:00
10/06/2016 23:59
17/06/2016 09:30
Партиди
Номер на партида Заглавие Описание
Партида 1 Правна помощ в областта на енергетиката Моля, вижте раздел 3.2 от тръжните спецификации.
Партида 2 Икономическа помощ в областта на енергетиката Моля, вижте раздел 3.2 от тръжните спецификации.
Партида 3 Техническа помощ в областта на енергетиката Моля, вижте раздел 3.2 от тръжните спецификации.
Партида 4 Правна помощ в областта на мобилността и транспорта Моля, вижте раздел 3.2 от тръжните спецификации.
Партида 5 Икономическа помощ в областта на мобилността и транспорта Моля, вижте раздел 3.2 от тръжните спецификации.
Партида 6 Техническа помощ в областта на мобилността и транспорта Моля, вижте раздел 3.2 от тръжните спецификации.
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2016/S 099-176453 Поправка 25/05/2016 00:00
2016/S 076-132762 Обявление за поръчка 19/04/2016 00:00