Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Проучване за подкрепа на оценката на прилагането на Регламент (ЕС, Евратом) № 88...
Възлагащ орган:
European Commission, European Anti-Fraud Office (OLAF)
Дата на публикация в TED:
23/03/2016
Краен срок за получаване на оферти:
27/04/2016
Статус:
Затворена
Информация
OLAF/D1/73/2016.
Проучване за подкрепа на оценката на прилагането на Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11.9.2013...
Проучване за подкрепа на оценката на прилагането на Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11.9.2013 г. относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF), и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1073/1999 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (Евратом) № 1074/1999 на Съвета.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Най-икономично
Важни събития
23/03/2016 00:00
27/04/2016 23:59
12/05/2016 10:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2016/S 061-102550
Поправка
26/03/2016 00:00
2016/S 058-097025
Обявление за поръчка
23/03/2016 00:00