Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Услуги за разработване на интернет страница – разработване, публикуване, подкреп...
Възлагащ орган:
European Investment Bank (EIB)
Дата на публикация в TED:
07/04/2023
Краен срок за получаване на оферти:
17/05/2023
Статус:
Затворена
Информация
CFT-1701
Услуги за разработване на интернет страница – разработване, публикуване, подкрепа и поддръжка на платформи, приложения и инструменти за уебсайт
Целта на тази покана за участие в търг е да се възложи рамково споразумение на одобрен оферент за предоставяне на услуги, състоящи се в разработване, публикуване, подкрепа и поддръжка на платформи, приложения и инструменти за уебсайт.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Рамково споразумение
https://www.eib.org/en/about/procurement/index.htm
Най-добро съотношение качество/цена
5,400,000.00 EUR
5,400,000.00 EUR
72413000
LU000
Additional CPV Supplementary CPV
72420000
72260000
Условия за участие
Както е определено в документите за обществена поръчка.
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
07/04/2023 00:00
17/05/2023 15:00
22/05/2023 11:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2023/S 070-213807
Обявление за поръчка
07/04/2023 00:00