Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Поръчка за услуги за осигуряване на мониторинг и анализ на медиите и на социални...
Възлагащ орган:
European Chemicals Agency (ECHA)
Дата на публикация в TED:
24/03/2016
Краен срок за получаване на оферти:
10/05/2016
Статус:
Затворена
Информация
ECHA/2016/53.
Поръчка за услуги за осигуряване на мониторинг и анализ на медиите и на социалните медии.
Изпълнителят ще предостави на ECHA услуги по мониторинг и анализ на медиите в държавите-членки на ЕС и в държавите извън ЕС относно въпроси, представляващи интерес за Агенцията. Услугите, които ще бъдат предоставени, са мониторинг на медиите и социалните медии, превод, анализ на медиите и на социалните медии и услуги по поддръжка.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Най-икономично
Важни събития
24/03/2016 00:00
02/05/2016 23:59
N/A
10/05/2016 17:00
18/05/2016 14:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Notice type Дата на публикуване
2016/S 059-098834 Обявление за поръчка 24/03/2016 00:00