Данни на покана за участие в търг

Заглавие:
Взаимодействие между регистъра на схемите за търговия с емисии на ЕС и следтърго...
Възлагащ орган:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Дата на публикация в TED:
27/07/2012
Краен срок за получаване на оферти:
21/09/2012
Статус:
Затворена
Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи Достигнат е крайният срок за изтегляне на документи за тази Покана за участие в търг. Не е възможно изтегляне на документи
Информация
CLIMA.B.1/SER/2012/0026.
Взаимодействие между регистъра на схемите за търговия с емисии на ЕС и следтърговската инфраструктура на финансовите пазари, и...
Изпълнителят ще предостави технически анализ (включително анализи на въздействието, където е приложимо) и консултации за Комисията по следните въпроси:1. взаимодействие между единния регистър на схемите за търговия с емисии на ЕС, следтърговска инфраструктура на финансовите пазари и консултации относно основанията и модалностите за разширяване на Закона за договорите за финансови обезпечения до квоти за емисии;2. технически елементи, които трябва да бъдат обхванати във възложените дейности относно прозрачност в търговията (предварителни търговски места и последващи такива, и системни интеранализатори) предвидени съгласно предложения Регламент за пазарите на финансови инструменти (предложението на MiFIR) до степен, до която такива разпоредби се занимават с квоти за емисии и техните производни;3. технически елементи (по-конкретно праг на вещественост), които да бъдат обхванати от възложена дейност относно оповестяване на вътрешна информация от участници на пазара, отнасяща се до квоти за емисии, както е предвидено съгласно предложения Регламент относно злоупотреба на пазара (предложението на MAR).Изпълнителят ще допринесе за подготовката на консултации на заинтересованото лице, съгласно инструкциите на Комисията. Изпълнението на поръчката ще включва също участието на изпълнителя в заседания и телевизионни конференции.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
N/A
Важни събития
27/07/2012 00:00
N/A
21/09/2012 23:59
01/10/2012 10:30
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2012/S 143-237994
Обявление за поръчка
27/07/2012 00:00