Данни на покана за участие в търг

Additional extension of the submission deadline until 13/07/2023 at 11h00. The opening session will take place on 14/07/2023 at 12h00.
Заглавие:
Продукти за визуализация на информация и данни
Възлагащ орган:
European Parliament, DG European Parliamentary Research Service
Дата на публикация в TED:
02/05/2023
Краен срок за получаване на оферти:
13/07/2023
Статус:
Затворена
Информация
EPRS/MRS/SER/23/014
Продукти за визуализация на информация и данни
Основната цел на настоящата покана за участие в търг е да се подобри качеството и количеството на анимационни и интерактивни продукти за визуализация на данни на Европейската служба за парламентарни изследвания. Кандидатите трябва да докажат, че са в състояние да изградят изчерпателни продукти за визуализация на данни, които ще подкрепят изследователската работа на EPRS (създаване на статична и анимирана визуализация на данни) или ще действат като самостоятелен уеб-базиран продукт (интерактивна визуализация на данни).Акцентът е върху взаимодействието на потребителите с инфографиките. Уеб базираните продукти следва да предават статистически данни и научни доказателства по визуален, достъпен и смислен начин. Потребителите следва да могат да взаимодействат с инфографиките и да решават сами за себе си относно степента на информацията, която искат да видят.
Услуги
Открита процедура
Затворена
Проверен
Рамково споразумение
Най-добро съотношение качество/цена
800,000.00 EUR
800,000.00 EUR
79822500
BE10
Условия за участие
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Важни събития
02/05/2023 00:00
13/07/2023 11:00
14/07/2023 12:00
Партиди Поканата за участие в търг няма партиди.
Обявления
Референция Вид обявление Дата на публикуване
2023/S 101-314850
Поправка
26/05/2023 00:00
2023/S 085-260251
Обявление за поръчка
02/05/2023 00:00